Chi tiết tin - Sở Kế Hoạch Đầu Tư

Hướng dẫn chuyển đổi tài khoản người dùng sang hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới

03/11/2022 14:20:00

 

Những tin cũ hơn
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG TRỊ
ĐC: 128 Hoàng Diệu - P. Đông Thanh - TP. Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: 0233 3852 529 - Fax: 0233 3851760
Email: sokhdt@quangtri.gov.vn
HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ