Chi tiết tin - Sở Kế Hoạch Đầu Tư

Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị sô 05-CT/TW

19/04/2021 10:21:00

Thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/ĐUK ngày 12/3/2021 của Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, ngày 12/4/2021 Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trương Chí Trung - TUV- Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở cùng toàn thể đảng viên, quần chúng thuộc Sở.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trương Chí Trung đã nhấn mạnh qua việc thực hiện Chỉ thị, nhận thức về nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đảng viên, quần chúng được nâng cao, việc thực hiện các chuyên đề hằng năm ngày càng đi vào nền nếp, hiệu quả. Tuy nhiên trong quá trình tổ chức thực hiện vẫn còn bộc lộ những hạn chế, thiếu sót. Đồng chí đề nghị Hội nghị với tinh thần dân chủ, tập trung thảo luận nêu ra những hạn chế, nguyên nhân và giải pháp khắc phục để thực hiện ngày càng tốt hơn Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

 

Ảnh 1: Toàn cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng Ủy đã trình bày báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và khẳng định qua 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05, Đảng ủy và cấp ủy các chi bộ trực thuộc đã kịp thời ban hành kế hoạch triển khai thực hiện với những nội dung cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn của Đảng bộ, Chi bộ. Nhận thức của cấp ủy đảng trong việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã chuyển biến tích cực và ngày càng được nâng cao. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từng bước đi vào chiều sâu, tạo sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức, ý thức rèn luyện đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Qua đó góp phần sửa đổi lề lối, tư duy làm việc, xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân; ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến", “tự chuyển hóa", hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Bên cạnh đó, báo cáo cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong việc triển khai các chuyên đề hàng năm và đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm tiếp tục quán triệt, học tập, nâng cao nhận thức thực hiện Chỉ thị trong thời gian tới.

Hội nghị cũng đã được nghe đại diện các chi bộ thuộc Sở phát biểu ý kiến tham luận, chia sẻ những cách làm hay, hiệu quả trong việc thực hiện Chỉ thị 05, đồng thời chỉ rõ những hạn chế, thiếu sót, nguyên nhân và giải pháp khắc phục, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung của Sở trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư đã công bố Quyết định khen thưởng đối với 01 tập thể và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 -2020.
phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 -2020.

 

Ảnh 2: Khen thưởng Chi bộ Văn xã - Doanh nghiệp - Thanh tra

 

 

Ảnh 3: Khen thưởng cho các cá nhân

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trương Chí Trung - Bí thư Đảng uỷ đánh giá cao những kết quả đạt được của các chi bộ, Đảng bộ trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu các Chi bộ trực thuộc trong toàn Đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: thường xuyên đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường kỳ tại Chi bộ; lựa chọn nội dung triển khai phải căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao và thời gian thực hiện, tránh rập khuôn, máy móc; chọn nội dung cụ thể, chủ đề phù hợp để làm theo, gắn kết và lồng ghép nội dung những việc làm theo sát với nhiệm vụ chuyên môn; đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, chú trọng đổi mới hình thức, phương pháp theo hướng cụ thể, thiết thực, hiệu quả, sáng tạo, kịp thời phát hiện ngày càng nhiều các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác để tạo nên phong trào thi đua ngày càng sâu rộng, hình thành ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện trong cán bộ, đảng viên, đưa việc học tập và làm theo Bác thấm sâu hơn vào đời sống.
 

Nguồn tin: Đảng ủy Sở

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG TRỊ
ĐC: 128 Hoàng Diệu - P. Đông Thanh - TP. Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: 0233 3852 529 - Fax: 0233 3851760
Email: sokhdt@quangtri.gov.vn
HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ