Chi tiết tin - Sở Kế Hoạch Đầu Tư

Hỗ trợ năng lực và tài chính cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo

18/07/2018 14:31:00

HỖ TRỢ NĂNG LỰC VÀ TÀI CHÍNH CHO DOANH NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) là cơ quan trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư với chức năng phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, góp phần đổi mới mô hình tăng trưởng trên nền tảng đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và mô hình kinh doanh mới; hỗ trợ, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số của các doanh nghiệp nhằm tăng năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. NIC đóng vai trò là trung tâm đổi mới sáng tạo dẫn đầu theo bốn trụ cột chính:
(i) Tạo môi trường kinh doanh hấp dẫn, không gian làm việc chuyên nghiệp để thu hút những doanh nghiệp đổi mới sáng tạo hàng đầu trong và ngoài nước.
(ii) Kiến tạo, kết nối xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở với trọng tâm là các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.
(iii) Nghiên cứu, đề xuất các cơ chế chính sách vượt trội, khung pháp lý thử nghiệm (sandbox) nhằm khuyến khích hoạt động đổi mới sáng tạo trên phạm vi cả nước, đảm bảo sức cạnh tranh trong khu vực và quốc tế.
(iv) Thu hút các nguồn lực, các quỹ đầu tư, nguồn nhân sự tài năng để hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong thu hút đầu tư, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa sản phẩm.
         Hiện nay, Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia đang phối hợp với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) để triển khai thực hiện Dự án “Hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo (gọi tắt là ADB Ventures)”. Dự án nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát triển các giải pháp tạo ra sự thay đổi tích cực đến biến đổi khí hậu, bình đẳng giới; Dự án sẽ cung cấp các hoạt động hỗ trợ năng lực và tài chính cho các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có ảnh hướng tốt tới xã hội với mức hỗ trợ giai đoạn đầu tối đa 200.000 USD cho mỗi doanh nghiệp được chọn.
         Yêu cầu đối với đối tượng tham gia nộp hồ sơ: (i) Doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có khả năng tăng trưởng cao; (ii) Hoạt động trong các lĩnh vực ưu tiên của dự án: Nông nghiệp (Agritech), công nghệ sạch (Cleantech), công nghệ chăm sóc sức khỏe (Healthtech), công nghệ tài chính (Fintech); (iii) có tác động tốt tới xã hội, hướng đến các mục tiêu phát triển bền vững.
         Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị xin thông báo đến các doanh nghiệp/nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh để nghiên cứu các điều kiện của Dự án, có nhu cầu hỗ trợ từ Dự án ADB Ventures và nộp hồ sơ qua mạng theo địa chỉ: https://adb.nic.gov.vn/. Hạn nộp hồ sơ: lần 1 vào ngày 15/12/2021, lần 2: 15/03/2022.
          Để có thêm thông tin chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Bà Phan Thị Quỳnh Vân, Điện thoại: 03.940.940.26; Email: vanptq.nic@gmail.com.

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG TRỊ
ĐC: 128 Hoàng Diệu - P. Đông Thanh - TP. Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: 0233 3852 529 - Fax: 0233 3851760
Email: sokhdt@quangtri.gov.vn
HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ