Chi tiết tin - Sở Kế Hoạch Đầu Tư

Tờ trình V/v thông qua Đề án Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp doanh nghiệp, giai đoạn 2018 - 2021

17/07/2018 13:53:00

Xem chi tiết tại đây

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG TRỊ
ĐC: 128 Hoàng Diệu - P. Đông Thanh - TP. Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: 0233 3852 529 - Fax: 0233 3851760
Email: sokhdt@quangtri.gov.vn
HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ