Chi tiết tin - Sở Kế Hoạch Đầu Tư

NIÊM YẾT CÔNG KHAI NỘI DUNG CHI TIẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG TRI

07/11/2022 09:58:00

Nội dung chi tiết các Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyết giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị đang thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, chi tiết như các file đính kèm dưới đây.

Lĩnh vực thành lập và hoạt động DN

Lĩnh vực ODA, NGO

Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam

Lĩnh vực đấu thầu LCNĐT theo NĐ25

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG TRỊ
ĐC: 128 Hoàng Diệu - P. Đông Thanh - TP. Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: 0233 3852 529 - Fax: 0233 3851760
Email: sokhdt@quangtri.gov.vn
HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ