Chi tiết tin - Sở Kế Hoạch Đầu Tư

Nội dung chi tiết các TTHC lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam

20/01/2020 15:02:00

Truy cập vào đường link dưới đây (Chọn Mục Cấp thực hiện: Cấp tỉnh. Chọn Mục Lĩnh vực: Đầu tư tại Việt Nam. Kéo xuống dưới và chọn tên TTHC cần chọn)

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-category.html?tinh_bo=1&tu_khoa=&co_quan_cong_bo=366612&cap_thuc_hien=-1&linh_vuc=-1&loai_tthc=-1&doi_tuong_thuc_hien=-1

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG TRỊ
ĐC: 128 Hoàng Diệu - P. Đông Thanh - TP. Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: 0233 3852 529 - Fax: 0233 3851760
Email: sokhdt@quangtri.gov.vn
HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ