Chi tiết tin - Sở Kế Hoạch Đầu Tư

Quyết định công bố TTHC đang áp dụng

05/02/2020 14:19:00

Quyết định công bố TTHC đang áp dụng part 1

Quyết định công bố TTHC đang áp dụng part 2

Quyết định công bố TTHC đang áp dụng part 3

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG TRỊ
ĐC: 128 Hoàng Diệu - P. Đông Thanh - TP. Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: 0233 3852 529 - Fax: 0233 3851760
Email: sokhdt@quangtri.gov.vn
HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ