Chi tiết tin - Sở Kế Hoạch Đầu Tư

Nội dung chi tiết các TTHC cấp xã thuộc phạm vi QLNN của ngành KHĐT

06/02/2020 09:58:00

Xem hướng dẫn file đính kèm

File đính kèm

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG TRỊ
ĐC: 128 Hoàng Diệu - P. Đông Thanh - TP. Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: 0233 3852 529 - Fax: 0233 3851760
Email: sokhdt@quangtri.gov.vn
HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ