Phổ biến quy định số 810-QĐ/TU ngày 02/11/2022 của Tỉnh ủy Quảng Trị về trách nhiệm của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với công dân và xử lý những phản ánh kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân

16:0, Thứ Năm, 3-11-2022

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG TRỊ
ĐC: 128 Hoàng Diệu - P. Đông Thanh - TP. Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: 0233 3852 529 - Fax: 0233 3851760
Email: sokhdt@quangtri.gov.vn
HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ