về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu...

về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu


Thông tin tiếp nhận văn bản
Ngày: 3/6/2019(10:30): Văn thư -> : Nguyễn Cảnh Hưng. Ngày: 3/6/2019(10:47): Nguyễn Cảnh Hưng. đã đọc văn bản. Ngày: 3/6/2019(10:48): Nguyễn Cảnh Hưng. --> Lê Đức Thịnh,Lê Thị Thương,Nguyễn Thị Thương Huyền,Nguyễn Văn Dũng,Lê Văn Úy ,Nguyễn Hữu Thắng,Trần Hữu Tĩnh,Lê Quang Tường,Trần Bình Thuận. Nội dung: Ngày: 3/6/2019(10:51): Lê Đức Thịnh đã đọc văn bản. Ngày: 3/6/2019(10:51): Lê Đức Thịnh --> Trần Quang Vinh,Hồ Chí Công,Phan Nữ Ngọc Linh,Nguyễn Thanh Huy. Nội dung: Ngày: 3/6/2019(11:23): Nguyễn Thị Thương Huyền đã đọc văn bản. Ngày: 3/6/2019(11:28:56 AM): Nguyễn Thị Thương Huyền -> : Trần Thị Thúy Hằng, Hoàng Ngọc Cảnh, Hoàng Thị Diệu Quỳnh, Hoàng Thị Lệ Hằng Ngày: 3/6/2019(14:18): Trần Quang Vinh đã đọc văn bản. Ngày: 4/6/2019(16:33): Hồ Chí Công đã đọc văn bản. Ngày: 5/6/2019(14:28): Lê Thị Thương đã đọc văn bản. Ngày: 7/6/2019(15:44): Nguyễn Văn Dũng đã đọc văn bản. Ngày: 7/6/2019(15:48): Nguyễn Văn Dũng chuyển văn bản cho: , Đoàn Thị Minh Hải, Lê Văn Hành,Hoàng Thị Ngọc Lệ,Nguyễn Hồng Lê,Nguyễn Trường Sơn nhận để biết. Nội dung bút lục:
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây