Sao y Công văn số 5377/BKHĐT-KTĐN ngày 06/8/2018 của Bộ Kế hoạch...

Sao y Công văn số 5377/BKHĐT-KTĐN ngày 06/8/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v điều chỉnh lại Quyết định chủ trương đầu tư dự án "Hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135" sử dụng ODA viện trợ không hoàn lại của Chính phủ AiLen


Thông tin tiếp nhận văn bản
Ngày: 15/8/2018(14:3): Văn thư -> : Nguyễn Huy Ngày: 15/8/2018(14:32): Nguyễn Huy đã đọc văn bản. Ngày: 15/8/2018(2:33:32 PM): Nguyễn Huy -> : Nguyễn Thị Thương Huyền, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Hữu Thắng Ngày: 15/8/2018(16:31): Nguyễn Thị Thương Huyền đã đọc văn bản.Ngày: 15/8/2018(4:31:37 PM): Nguyễn Thị Thương Huyền -> : Trần Thị Thúy Hằng, Hoàng Thị Diệu Quỳnh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây