Quyết định V/v tổ chức thực hiện Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND...

Quyết định V/v tổ chức thực hiện Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị quy định mức phân bổ và mức chi phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị


Thông tin tiếp nhận văn bản
Ngày: 15/8/2018(16:56): Văn thư -> : Nguyễn Huy Ngày: 16/8/2018(11:13:57 AM): Nguyễn Huy -> : Lê Thị Thương, Nguyễn Thị Thương Huyền, Nguyễn Văn Dũng, Lê Văn Úy , Nguyễn Hữu Thắng, Lê Đức Thịnh, Trần Bình Thuận, Lãnh đạo SKHĐT Ngày: 16/8/2018(15:3): Nguyễn Thị Thương Huyền đã đọc văn bản. Ngày: 16/8/2018(3:06:03 PM): Nguyễn Thị Thương Huyền -> : Trần Thị Thúy Hằng, Hoàng Ngọc Cảnh, Hoàng Thị Diệu Quỳnh, Hoàng Thị Lệ Hằng Ngày: 16/8/2018(15:18): Trần Bình Thuận đã đọc văn bản. Ngày: 16/8/2018(15:21): Trần Bình Thuận --> Võ Thị Thủy An,Trần Bình Thuận. Nội dung: Ngày: 16/8/2018(15:22): Lê Đức Thịnh đã đọc văn bản. Ngày: 16/8/2018(15:23): Lê Đức Thịnh --> Trần Quang Vinh,Hồ Chí Công,Phan Nữ Ngọc Linh,Nguyễn Thanh Huy. Nội dung:
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây