Nghị quyết Về việc điều chỉnh Mục 14 của phụ lục ban hành kèm...

Nghị quyết Về việc điều chỉnh Mục 14 của phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định múc chi đối với công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị


Thông tin tiếp nhận văn bản
Ngày: 31/7/2018(14:6): Văn thư -> : Nguyễn Cảnh Hưng. Ngày: 31/7/2018(15:47): Nguyễn Cảnh Hưng. đã đọc văn bản. Ngày: 31/7/2018(15:47): Nguyễn Cảnh Hưng. --> Nguyễn Hữu Thắng,Trần Đức Tâm, Nguyễn Quốc Tuấn ,Nguyễn Huy ,Nguyễn Cảnh Hưng.,Lê Thị Thương,Nguyễn Thị Thương Huyền,Nguyễn Văn Dũng,Lê Văn Úy ,Lê Đức Thịnh,Trần Bình Thuận. Nội dung: Ngày: 31/7/2018(3:56:43 PM): Nguyễn Cảnh Hưng. -> : Nguyễn Văn Dũng Ngày: 31/7/2018(17:14): Nguyễn Văn Dũng đã đọc văn bản. Ngày: 31/7/2018(17:15): Nguyễn Văn Dũng --> Đoàn Thị Minh Hải,Trần Đức Tâm, Nguyễn Quốc Tuấn ,Nguyễn Huy ,Nguyễn Cảnh Hưng.,Lê Thị Thương,Nguyễn Thị Thương Huyền,Lê Văn Úy ,Lê Đức Thịnh,Trần Bình Thuận. Nội dung: Ngày: 31/7/2018(17:21): Trần Bình Thuận đã đọc văn bản. Ngày: 31/7/2018(17:22): Trần Bình Thuận đã đọc văn bản.Ngày: 1/8/2018(10:5): Nguyễn Cảnh Hưng. đã đọc văn bản.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây