Nghị quyết Về việc bãi bỏ một số loại lệ phí tại Nghị quyết số...

Nghị quyết Về việc bãi bỏ một số loại lệ phí tại Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND ngày 14/11/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị


Thông tin tiếp nhận văn bản
Ngày: 31/7/2018(14:6): Văn thư -> : Nguyễn Cảnh Hưng. Ngày: 31/7/2018(15:45): Nguyễn Cảnh Hưng. đã đọc văn bản. Ngày: 31/7/2018(15:46): Nguyễn Cảnh Hưng. --> Nguyễn Văn Dũng,Trần Đức Tâm, Nguyễn Quốc Tuấn ,Nguyễn Huy ,Nguyễn Cảnh Hưng.,Lê Thị Thương,Nguyễn Thị Thương Huyền,Lê Văn Úy ,Lê Đức Thịnh,Trần Bình Thuận. Nội dung: Ngày: 31/7/2018(3:56:43 PM): Nguyễn Cảnh Hưng. -> : Nguyễn Văn Dũng Ngày: 31/7/2018(17:11): Nguyễn Văn Dũng đã đọc văn bản. Ngày: 31/7/2018(17:12): Nguyễn Văn Dũng --> Đoàn Thị Minh Hải,Trần Đức Tâm, Nguyễn Quốc Tuấn ,Nguyễn Huy ,Nguyễn Cảnh Hưng.,Lê Thị Thương,Nguyễn Thị Thương Huyền,Lê Văn Úy ,Lê Đức Thịnh,Trần Bình Thuận. Nội dung: Ngày: 31/7/2018(17:23): Trần Bình Thuận đã đọc văn bản. Ngày: 31/7/2018(17:23): Trần Bình Thuận đã đọc văn bản.Ngày: 1/8/2018(10:5): Nguyễn Cảnh Hưng. đã đọc văn bản.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây