V/v đăng ký lịch làm việc của tư vấn độc lập thực hiện đánh giá...

V/v đăng ký lịch làm việc của tư vấn độc lập thực hiện đánh giá mô hình liên kết bốn bên và đối thoại doanh nghiệp - chính quyền (B2G) thuộc dự án RLED-EWEC, viện Mekong


Thông tin tiếp nhận văn bản
Ngày: 2/11/2018(11:48): Văn thư -> : Nguyễn Cảnh Hưng. Ngày: 2/11/2018(15:20): Nguyễn Cảnh Hưng. đã đọc văn bản. Ngày: 2/11/2018(15:22): Nguyễn Cảnh Hưng. --> Nguyễn Thị Thương Huyền,Trần Đức Tâm,Nguyễn Huy ,Nguyễn Cảnh Hưng.,Lê Thị Thương,Nguyễn Văn Dũng,Lê Văn Úy ,Nguyễn Hữu Thắng,Lê Đức Thịnh,Trần Bình Thuận. Nội dung: Ngày: 3/11/2018(11:29): Nguyễn Văn Dũng đã đọc văn bản. Ngày: 3/11/2018(11:31): Nguyễn Văn Dũng chuyển văn bản cho: , Lê Văn Hành nhận để biết. Nội dung bút lục: Ngày: 4/11/2018(10:5): Nguyễn Thị Thương Huyền đã đọc văn bản. Ngày: 4/11/2018(10:5): Nguyễn Thị Thương Huyền đã đọc văn bản. Ngày: 4/11/2018(10:18:26 AM): Nguyễn Thị Thương Huyền -> : Trần Bình Thuận, Võ Thị Thủy AnNgày: 4/11/2018(10:21:34 AM): Nguyễn Thị Thương Huyền -> : Trần Bình Thuận, Võ Thị Thủy An
Đính kèm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây