V/v Thực hiện Quyết định số 1010/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ...

V/v Thực hiện Quyết định số 1010/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ


Thông tin tiếp nhận văn bản
Ngày: 9/11/2018(11:2): Văn thư -> : Nguyễn Cảnh Hưng. Ngày: 9/11/2018(11:10): Nguyễn Cảnh Hưng. đã đọc văn bản. Ngày: 9/11/2018(11:11): Nguyễn Cảnh Hưng. --> Nguyễn Văn Dũng,Trần Đức Tâm, Nguyễn Quốc Tuấn ,Nguyễn Huy ,Nguyễn Cảnh Hưng.,Trần Hữu Hùng,Lê Thị Thương, Hoàng Quang Hải,Lê Thị Minh Hà,Nguyễn Mạnh Hùng,Nguyễn Thị Thương Huyền,Trần Thị Thúy Hằng,Hoàng Ngọc Cảnh,Hoàng Thị Diệu Quỳnh,Hoàng Thị Lệ Hằng,Đoàn Thị Minh Hải,Lê Văn Hành,Hoàng Thị Ngọc Lệ,Nguyễn Hồng Lê,Nguyễn Trường Sơn,Lê Văn Úy ,Nguyễn Đức Thành,Nguyễn Lan Hương,Nguyễn Thị Ánh Tuyết,Nguyễn Hữu Thắng, Trần Trung Hiếu,Nguyễn Thị Lan Hương,Lê Đức Thịnh,Trần Quang Vinh,Hồ Chí Công, Phan Nữ Ngọc Linh,Nguyễn Thanh Huy,Trần Hữu Tĩnh,Phan Văn Thưởng,Phan Văn Độ, Phùng Thế Khiêm,Lê Quang Tường,Mai Đức Trí,Nguyễn Thị Khánh Vân,Hoàng Thị Quỳnh, Nguyễn Việt Hà,Trần Bình Thuận,Võ Thị Thủy An,Hoàng Yến. Nội dung: Ngày: 9/11/2018(11:22): Nguyễn Thị Ánh Tuyết đã đọc văn bản. Ngày: 9/11/2018(15:0): Lê Đức Thịnh đã đọc văn bản. Ngày: 9/11/2018(16:2): Nguyễn Văn Dũng đã đọc văn bản. Ngày: 9/11/2018(16:7): Nguyễn Văn Dũng đã đọc văn bản. Ngày: 9/11/2018(16:7): Nguyễn Văn Dũng chuyển văn bản cho: , Hoàng Thị Ngọc Lệ nhận để biết. Nội dung bút lục: Ngày: 10/11/2018(19:24): Nguyễn Thị Thương Huyền đã đọc văn bản. Ngày: 10/11/2018(22:24): Hoàng Thị Ngọc Lệ đã đọc văn bản. Ngày: 11/11/2018(7:43:49 AM): Nguyễn Thị Thương Huyền -> : Trần Thị Thúy Hằng, Hoàng Ngọc Cảnh, Hoàng Thị Diệu Quỳnh Ngày: 12/11/2018(10:30): Hồ Chí Công đã đọc văn bản.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây