Cương trình hành động thự hiện nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày...

Cương trình hành động thự hiện nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ba Châp Hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bề vững kinh tế biển Viêt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045


Thông tin tiếp nhận văn bản
Ngày: 2/5/2019(12:13): Văn thư -> : Nguyễn Cảnh Hưng. Ngày: 2/5/2019(14:14): Nguyễn Cảnh Hưng. đã đọc văn bản. Ngày: 2/5/2019(14:15): Nguyễn Cảnh Hưng. --> Nguyễn Văn Dũng,Nguyễn Huy ,Nguyễn Cảnh Hưng.,Lê Văn Úy . Nội dung: Ngày: 2/5/2019(14:34): Nguyễn Văn Dũng đã đọc văn bản.Ngày: 2/5/2019(14:43): Nguyễn Văn Dũng --> Đoàn Thị Minh Hải,Lê Văn Hành,Hoàng Thị Ngọc Lệ,Nguyễn Hồng Lê,Nguyễn Trường Sơn. Nội dung:
Đính kèm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây