Báo cáo kết quả giải ngân kế hoạch vốn năm 2020 thuộc Chương...

Báo cáo kết quả giải ngân kế hoạch vốn năm 2020 thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (vốn sự nghiệp kinh tế)


Thông tin tiếp nhận văn bản
Ngày: 29/6/2020(10:54): Văn thư -> : Nguyễn Huy Ngày: 29/6/2020(14:12): Nguyễn Huy đã đọc văn bản. Ngày: 29/6/2020(14:13): Nguyễn Huy --> Nguyễn Văn Dũng,Trương Chí Trung,Nguyễn Huy ,Phạm Văn Nghiệm. Nội dung: Ngày: 29/6/2020(15:20): Phạm Văn Nghiệm đã đọc văn bản. Ngày: 4/7/2020(17:46): Nguyễn Văn Dũng đã đọc văn bản. Ngày: 4/7/2020(17:46): Nguyễn Văn Dũng --> Hoàng Thị Ngọc Lệ. Nội dung: Ngày: 6/7/2020(11:1): Hoàng Thị Ngọc Lệ đã đọc văn bản.
Đính kèm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây