Sở Kế hoạch và Đầu tư với công tác cải cách hành chính năm 2017

Thứ sáu - 27/10/2017 14:46
Thực hiện Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011-2020 theo Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ; Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 05/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh CCHC nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2016-2020, Các Quyết định của UBND tỉnh: số 2057/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 ban hành kế hoạch CCHC tỉnh giai đoạn 2016-2020; số 3541/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 về việc ban hành kế hoạch CCHC tỉnh Quảng Trị năm 2017.
Sở Kế hoạch và Đầu tư với công tác cải cách hành chính năm 2017
Thực hiện Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011-2020 theo Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ; Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 05/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh CCHC nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2016-2020, Các Quyết định của UBND tỉnh: số 2057/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 ban hành kế hoạch CCHC tỉnh giai đoạn 2016-2020; số 3541/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 về việc ban hành kế hoạch CCHC tỉnh Quảng Trị năm 2017. Trong những năm qua, công tác chỉ đạo, điều hành về CCHC đã được Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư quan tâm thực hiện tốt, từ việc ban hành các văn bản chỉ đạo đến việc trực tiếp đôn đốc, kiểm tra, giám sát và hướng dẫn thực hiện.
     Năm 2017, là năm thứ hai thực hiện kế hoạch CCHC giai đoạn 2016-2020 của tỉnh. Ngay từ đầu từ năm, công tác chỉ đạo, điều hành CCHC của Sở tiếp tục được tăng cường, thể hiện rõ trong từng nhiệm vụ CCHC đã đề ra, tập trung ở 4 nội dung chính: Việc phân công nhiệm vụ CCHC; việc tổ chức thực hiện kế hoạch CCHC; công tác tuyên truyền CCHC và công tác kiểm tra CCHC.
     Về phân công nhiệm vụ CCHC: Ban Giám đốc Sở đã phân công 01 đồng chí Phó Giám đốc Sở lãnh đạo công tác CCHC; giao nhiệm vụ CCHC cho Văn phòng Sở tham mưu trực tiếp. Bên cạnh đó, Giám đốc Sở còn thành lập Tổ giúp việc cho Giám đốc trong việc kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ CCHC của Sở. Định kỳ, các cá nhân phụ trách báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ cho Ban Giám đốc Sở. Việc phân công nhiệm vụ rõ ràng cùng với sự chủ động phối hợp thực hiện nhiệm vụ của các Phòng, các cá nhân giúp cho chất lượng công tác CCHC của cơ quan từng bước được nâng cao.
     Về tổ chức thực hiện kế hoạch CCHC: căn cứ kế hoạch CCHC của UBND tỉnh, Sở đã ban hành kế hoạch thực hiện CCHC năm 2017 của Sở tại Quyết định số 354/QĐ-SKH-VP ngày 30/12/2016. Trong đó, đề ra các nhiệm vụ CCHC cụ thể trên các lĩnh vực: Công tác chỉ đạo điều hành, cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ, Cải cách tài chính công, Hiện đại hóa nền hành chính; đồng thời phân công nhiệm vụ và thời gian hoàn thành cụ thể cho các phòng, cá nhân để tổ chức triển khai thực hiện. 
 

 
Hình 1: Hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở
     Công tác tuyên truyền CCHC: nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về mục tiêu, ý nghĩa, nội dung và tầm quan trọng của công tác CCHC, tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC trên các lĩnh vực. Sở đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2017 tại Quyết định số 355/QĐ-SKH-VP ngày 30/12/2016. Trong đó, thực hiện tuyên truyền đa dạng về nội dung và hình thức. Về nội dung tuyên truyền: Thực hiện tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về CCHC; vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong công tác cải cách thủ tục hành chính; tuyên truyền, phổ biến các nội dung CCHC của tỉnh và cơ quan Sở.vv... Về hình thức tuyên truyền: Tổ chức tuyên truyền các nội dung CCHC qua trang thông tin điện tử của tỉnh, trang thông tin điện tử của Sở, qua các cuộc họp, hội nghị, qua niêm yết, công khai tại bộ phận một cửa của Sở...
     Công tác kiểm tra CCHC: Sở đã ban hành kế hoạch kiểm tra công tác CCHC tại Quyết định số 08/QĐ-SKH-VP ngày 13/1/2017; thành lập Tổ giúp việc cho Giám đốc Sở trong việc kiểm tra, giám sát thực hiện CCHC tại các phòng trực thuộc. Đến nay, đã thực hiện kiểm tra, giám sát các Phòng: Đấu thầu Thẩm định và Giám sát đầu tư; Doanh nghiệp Kinh tế tập thể và tư nhân; Đăng ký kinh doanh; Kinh tế đối ngoại; Bộ phận một cửa. Qua kiểm tra, đã kịp thời phát hiện và kiến nghị các giải pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác CCHC tại các Phòng chuyên môn thuộc Sở.
     Với những giải pháp cụ thể, thiết thực đã đề ra và không dừng lại ở những cố gắng trên, Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục quyết tâm, nỗ lực xây dựng một nền hành chính dân chủ, minh bạch, trong sạch, chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ tốt nhu cầu của các tổ chức, công dân. Cải thiện, nâng cao chỉ số CCHC của Sở, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, lành mạnh, phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 đã đề ra. 

Tác giả bài viết: Mai Đức Trí - Đoàn viên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây