Hội thảo đánh giá việc triển khai thực hiện công tác Giám sát và đánh giá đầu tư khu vực Miền trung

Thứ hai - 03/04/2017 14:42
Ngày 27/3/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo đánh giá việc triển khai thực hiện công tác Giám sát và đánh giá đầu tư khu vực Miền trung. Chủ trì Hội thảo là đồng chí Nguyễn Đức Chung, Phó Vụ trưởng Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cùng với thành phần tham dự Hội thảo là Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo và chuyên viên phòng Đấu thầu, Thẩm định và GSĐT các Sở Kế hoạch và Đầu tư 16 tỉnh, thành phố khu vực Miền trung.
Đ/c Nguyễn Đức Chung, Phó Vụ trưởng Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư - Bộ Kế hoạch và Đầu tư khai mạc Hội thảo
Đ/c Nguyễn Đức Chung, Phó Vụ trưởng Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư - Bộ Kế hoạch và Đầu tư khai mạc Hội thảo
Ngày 27/3/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo đánh giá việc triển khai thực hiện công tác Giám sát và đánh giá đầu tư khu vực Miền trung. Hội thảo tập trung đánh giá việc thực hiện Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về Giám sát và đánh giá đầu tư (Nghị định số 84/2015/NĐ-CP); Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về mẫu báo cáo giám sát đầu tư (Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT); và triển khai thực hiện Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 (Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT) quy định về chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước. Chủ trì Hội thảo là đồng chí Nguyễn Đức Chung, Phó Vụ trưởng Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cùng với thành phần tham dự Hội thảo là Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo và chuyên viên phòng Đấu thầu, Thẩm định và GSĐT các Sở Kế hoạch và Đầu tư 16 tỉnh, thành phố khu vực Miền trung.
          Trong phần khai mạc, đồng chí chủ trì Hội thảo nhấn mạnh: “Hội thảo diễn ra trên tinh thần trao đổi thẳng thắn, cởi mở nhằm trao đổi kinh nghiệm thực tiễn thực hiện; nêu lên các vấn đề tồn tại, vướng mắc tại các địa phương, từ đó kiến nghị các biện pháp giải quyết nhằm nâng cao hiệu quả công tác Giám sát và đánh giá đầu tư”.
          Nhiều ý kiến của các đại biểu cho rằng: Công tác Giám sát và đầu tư chưa thực sự được quan tâm triển khai triệt để tại địa phương. Mặc dù các văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện đã được ban hành nhưng hiệu quả thực tiễn còn rất nhiều hạn chế. Công tác giám sát đầu tư còn mang tính hình thức, chủ yếu dựa trên số liệu các báo cáo; tình trạng các Chủ đầu tư không thực hiện chế độ báo cáo theo quy định đang diễn ra phổ biến. Bên cạnh đó, do khó khăn về kinh phí và bộ máy chuyên trách thực hiện nhiệm vụ giám sát, đánh giá đầu tư ở các cấp chưa được kiện toàn nên việc giám sát, đánh giá đầu tư tại hiện trường vẫn chưa thực hiện thường xuyên, liên tục.
           Về việc thực hiện chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước theo quy định tại Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Theo báo cáo tổng hợp của Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư, việc triển khai chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống cũng chưa được các địa phương, đơn vị quan tâm thực hiện (Tính đến nay, mới có 28/63 tỉnh, thành phố và 20/52 Bộ, ngành; tập đoàn TCT thực hiện báo cáo giám sát tổng thể đầu tư năm 2016 trên Hệ thống), số lượng các dự án cập nhật thông tin và báo cáo trên Hệ thống chưa nhiều. Trong đó, Quảng Trị là một trong các tỉnh thực hiện và cập nhật báo cáo giám sát tổng thể đầu tư trên Hệ thống theo quy định, và đã có 64 dự án cập nhật thông tin và báo cáo trên Hệ thống. Dẫn đầu cả nước là Thành phố Hồ Chí với 1.211 dự án được cập nhật thông tin và báo cáo trên Hệ thống. Nguyên nhân các địa phương đưa ra là do Hệ thống chưa hoàn thiện, các đơn vị cấp dưới chưa thực hiện đồng bộ, và việc cập nhật vào Hệ thống hay bị gián đoạn.
Và Hội thảo thống nhất rằng, công tác Giám sát và đánh giá đầu tư là việc làm hết sức quan trọng và cần thiết để theo dõi, nắm bắt được tình hình thực hiện đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn nhà nước; qua đó phát hiện, khắc phục kịp thời các sai sót để đảm bảo các dự án đầu tư đúng mục tiêu và hiệu quả. Vì vậy, cần thiết phải tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp lý liên quan nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác Giám sát và đánh giá đầu tư. Trong đó, một số kiến nghị được Hội nghị thống nhất cao như sau:
          Một là, đề nghị các Bộ, ngành tiếp tục ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện, trong đó hướng dẫn cụ thể hơn về việc quản lý, sử dụng chi phí; công tác kiện toàn tổ chức, bộ máy chuyên trách thực hiện nhiệm vụ giám sát, đánh giá đầu tư ở các cấp; Đồng thời, trực tiếp chủ trì tổ chức các khóa tập huấn, hướng dẫn chuyên môn về công tác giám sát, đánh giá đầu tư cho cán bộ đầu mối của các Tỉnh.
          Hai là, các Tỉnh cần xây dựng Quy chế phối hợp thực hiện giữa các cơ quan Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và Kho bạc nhà nước trong công tác kiểm soát việc thực hiện báo cáo giám sát đánh giá đầu tư của các Chủ đầu tư. Cụ thể, Chủ đầu tư phải tiến hành khai báo thông tin dự án trước khi mở mã dự án để nhập Tamib và trước khi thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, chủ đầu tư phải hoàn thiện báo cáo đánh giá kết thúc dự án theo quy định.
          Ba là, phân khai rõ ràng chi phí giám sát, đánh giá đầu tư của chủ đầu tư trong chi phí quản lý dự án (Bằng 20% chi phí quản lý dự án theo quy định tại Thông tư số 22/2010/TT-BKHĐT). Chủ đầu tư có trách nhiệm xây dựng nhiệm vụ và dự toán cụ thể của công tác giám sát, đánh giá đầu tư làm cơ sở triển khai thực hiện và Kho bạc nhà nước chỉ giải ngân chi phí này khi Chủ đầu tư thực hiện đầy đủ các nội dung công việc về giám sát, đánh giá đầu tư thuộc trách nhiệm của mình theo quy định.
          Bốn là, Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch theo dõi, kiểm tra, đánh giá đầu tư hàng năm; xây dựng dự toán chi phí thực hiện và làm việc Sở Tài chính để được bố trí trong kinh phí sự nghiệp hàng năm làm cơ sở triển khai thực hiện.  
Năm là, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban MTTQVN các cấp tại mỗi địa phương cần đẩy mạnh chỉ đạo quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa trong việc triển khai thực hiện công tác giám sát đánh giá đầu tư và giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn Tỉnh.

Tác giả bài viết: Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây