Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị

http://dpi.quangtri.gov.vn


Công khai Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư

Công khai Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư
Căn cứ Luật Thanh tra năm 2010; Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/04/2014 của Thanh tra Chính phủ; Định hướng chương trình công tác thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu; Thanh tra tỉnh. Ngày 13/12/2021, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 198/QĐ-SKH-TTr về phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành kế hoạch và đầu tư năm 2022.
Trong năm 2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị sẽ triển khai 04 cuộc thanh tra chuyên ngành; kiểm tra việc thực hiện các quy định về đầu tư và kiểm tra sau đăng ký kinh doanh đối 42 doanh nghiệp/dự án đầu tư; 01 cuộc kiểm tra hoạt động đấu thầu.
Trong quá trình triển khai Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022, Thanh tra Sở là đơn vị được giao chủ trì sẽ tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để đảm bảo thực hiện tốt Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ để tránh trùng lặp, chồng chéo và tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh có chức năng thanh tra, kiểm tra nhằm góp phần giảm phiền hà, tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện tốt hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị công khai Kế hoạch Thanh tra, kiểm tra năm 2022 (Quyết định đính kèm).
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây