Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị

http://dpi.quangtri.gov.vn


Quy định về thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016-2020

Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05/8/2014 về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020, theo đó “giai đoạn 2016-2020 chỉ thực hiện hai Chương trình mục tiêu quốc gia là Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới”; đồng thời sắp xếp lại các mục tiêu, nhiệm vụ, dự án thành phần 14 chương trình MTQG giai đoạn 2011-2015 theo hướng: đối với các mục tiêu, nhiệm vụ trùng lặp hoặc không cần thiết thực hiện trong giai đoạn 2016-2020 thì loại bỏ, các mục tiêu, nhiệm vụ, dự án dở dang vẫn cần thiết thực hiện trong giai đoạn 2016-2020 thì lồng ghép vào thực hiện trong hai Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020 hoặc lồng ghép vào các nhiệm vụ thường xuyên của các Bộ, ngành, địa phương để thực hiện, đảm bảo không bỏ sót bất kỳ nhiệm vụ, mục tiêu nào.

       Ngày 22/9/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 6733/BKHĐT-TCTT hướng dẫn lồng ghép các nội dung, nhiệm vụ của 14 Chương trình MTQG giai đoạn 2011-2015 vào hai Chương trình MTQG và các Chương trình mục tiêu thực hiện giai đoạn 2016-2020. Cụ thể là loại bỏ, không tiếp tục thực hiện 14/63 dự án thành phần do trùng lặp hoặc không cần thiết tiếp tục thực hiện;    Lồng ghép 8/63 dự án thành phần vào Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, 2/63 dự án thành phần vào Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững; Đưa 36/63 dự án thành phần để lồng ghép vào các chương trình hỗ trợ có mục tiêu giai đoạn 2016-2020, 3/63 dự án đưa vào nhiệm vụ thường xuyên của các Bộ, ngành và địa phương.

       Trên tinh thần của các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu các Sở chuyên ngành làm việc với Bộ quản lý chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu và Bộ Tài chính về đề xuất nhiệm vụ, kinh phí sự nghiệp và dự án thành phần của các chương trình trong giai đoạn 2016-2020.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Lan Hương - CV phòng Văn xã

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây