Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị

http://dpi.quangtri.gov.vn


Quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp

     Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam xây dựng Dự thảo Nghị định quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp (sau đây gọi là Nghị định).
     Theo đó, Phòng Đăng ký kinh doanh là cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp.Dự kiến, Dự thảo Nghị định sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2020. Theo quy định tại Dự thảo Nghị định, mẫu Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh ban hành kèm theo Nghị định này thay thế cho các Phụ lục từ I-1 đến I-5 và Phụ lục II-11 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT.
      Kể từ ngày Nghị định có hiệu lực thi hành, doanh nghiệp và cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ sử dụng các biểu mẫu ban hành kèm theo Nghị định để thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.
Để triển khai thi hành Nghị định, Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị kính gửi dự thảo Nghị định, các phụ lục và một số hướng dẫn về nghiệp vụ đăng ký kinh doanh để người dân và doanh nghiệp được biết, chuẩn bị thực hiện. Cụ thể như sau
     1. Đối với hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đã được tiếp nhận vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp từ ngày 15/10/2020:  Phòng Đăng ký kinh doanh hướng dẫn doanh nghiệp kê khai thông tin theo biểu mẫu ban hành kèm theo Nghị định về khởi sự kinh doanh.
     2. Đối với hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được tiếp nhận vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trước ngày 15/10/2020: Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh cho doanh nghiệp trước ngày 15/10/2020.
     3. Đối với hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đã được tiếp nhận và không kịp chấp thuận trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trước ngày 15/10/2020:
     - Trường hợp hồ sơ đã hợp lệ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Nghị định số 78/2015/NĐ-CP, Nghị định số 108/2018/NĐ-CP, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT: Phòng Đăng ký kinh hướng dẫn doanh nghiệp làm đề nghị cập nhật, bổ sung thông tin về việc đăng ký sử dụng hóa đơn, thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội theo mẫu tại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh.
     - Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Nghị định số 78/2015/NĐ-CP, Nghị định số 108/2018/NĐ-CP, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT:  Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, trong đó có nội dung hướng dẫn doanh nghiệp nộp lại Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh theo biểu mẫu ban hành kèm theo Nghị về khởi sự kinh doanh. (Dự thảo Nghị định và Biểu mẫu kèm theo).

Nguồn tin: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây