Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị

http://dpi.quangtri.gov.vn


Kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyển ngành năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 08/12//2020,Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ký ban hành Quyết định số 175/QĐ-SKH-TTr về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Kế hoạch và Đầu tư.
Năm 2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ triển khai 4 cuộc thanh tra; Thực hiện kiểm tra chấp hành nội dung giấy chứng nhận đầu tư đối với 18 dự án; kiểm tra chấp hành các nội dung trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối 18 các loại hình doanh nghiệp theo quy định Luật đầu tư; Luật Doanh nghiệp và pháp luật liên quan 02 cuộc giám sát, đánh giá đầu tư; 02 cuộc kiểm tra, giám sát và theo dõi hoạt động đấu thầu.
Các cuộc thanh tra chuyên ngành do Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì theo Kế hoạch năm 2021 là các cuộc thanh tra về việc chấp hành pháp luật về đầu tư công giai đoạn 2016-2020; việc chấp hành pháp luật về đầu tư giai đoạn 2016-2020, bao gồm: Thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về: Lập, thẩm định quyết định chủ trương đầu tư; lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án và quyết định điều chỉnh dự án (nếu có) ... Việc quản lý thực hiện dự án và chấp hành các quy định về giám sát, đánh giá đầu tư và chế độ báo cáo, thống kê theo quy định. Thanh tra, kiểm tra việc xây dựng và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả lựa chọn nhà thầu; nội dung hợp đồng ký kết về việc tuân thủ các căn cứ pháp lý trong việc ký kết và thực hiện hợp đồng và tiến độ thực hiện các gói thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã duyệt; tình hình thực hiện báo cáo về công tác đấu thầu; công tác đào tạo, cấp chứng chỉ đào tạo về đấu thầu, chứng chỉ hành nghề về hoạt động đấu thầu…
Kế hoạch thanh tra của Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng nằm trong định hướng công tác thanh tra năm 2021 đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Thanh tra Chính phủ; Thanh tra tỉnh đã định hướng, hướng dẫn.
Nội dung chi tiết xin xem file đính kèm:

 

Nguồn tin: Thanh tra Sở

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây