Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị

http://dpi.quangtri.gov.vn


Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2021

     Ngày 29/01/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị ban hành Kế hoạch số 192/KH-SKHĐT về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 với yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về PCTN, đặc biệt là Luật PCTN năm 2018 và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ và các văn bản khác có liên quan, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức trong việc đấu tranh PCTN. Thực hiện đồng bộ hóa các giải pháp phòng, chống tham nhũng, trong đó xác định phòng ngừa là chính, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng.  Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng theo đúng quy định của pháp luật, ngăn chặn các hậu quả do hành vi tham nhũng gây ra; chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những biểu hiện có nguy cơ dẫn đến tham nhũng.
     Tại Kế hoạch này cũng nêu rõ nhiệm vụ cụ thể của các phòng, đơn vị thuộc Sở như: Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN; Thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; Xây dựng và thực hiện chế độ định mức, tiêu chuẩn; Thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; Chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức; Minh bạch tài sản, thu nhập; Về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan khi để xảy ra tham nhũng; Cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý và phương thức thanh toán; Tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra để phòng ngừa tham nhũng; Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo hành vi tham nhũng; công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng; Phát huy vai trò làm chủ của nhân dân; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên, cơ quan báo chí và công dân trong công tác đấu tranh PCTN và Thực hiện Chiến lược quốc gia PCTN và kế hoạch thực thi Công ước Liên hiệp quốc tế về PCTN./.
Nội dung chi tiết xin xem file đính kèm:
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây