Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị

http://dpi.quangtri.gov.vn


Hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

      Trong thời gian qua, nhiều địa phương có ý kiến về việc hướng dẫn cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, quân nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân, sĩ quan, hạ sĩ quan phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp, công nhân công an trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân.
      Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Luật Viên chức năm 2010, Luật Phòng, chống tham nhũng 2018, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các quy định có liên quan; Trên cơ sở ý kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Thanh tra Chính phủ; Ngày 01/9/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 5920/BKHĐT-ĐKKD về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.
      Tại Văn bản số 5920/BKHĐT-ĐKKD ngày 1/9/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư  hướng dẫn như sau “Luật Cán bộ, công chức, viên chức và Luật Phòng, chống tham nhũng không cấm các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân, sĩ quan, hạ sĩ quan phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp, công nhân công an trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân thành lập hộ kinh doanh. Trường hợp phát hiện xung đột lợi ích của các các đối tượng nêu trên theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 1/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền cần thực hiện việc thông tin, báo cáo, xử lý, giám sát theo quy định tại Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP nêu trên”.
      Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản nói trên, ngày 9/9/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị đã có văn bản số 1993/SKH-ĐKKD đề nghị Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo đúng quy định, trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện kịp thời thông tin, báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn hoặc tổng hợp, báo cáo và xin ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo thẩm quyền.
(Văn bản số 5920/BKHĐT-ĐKKD ngày 1/9/2021 gửi kèm theo)

 

Nguồn tin: Trần Thị Thúy Hằng - Phó Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây