Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị

http://dpi.quangtri.gov.vn


Đăng ký kinh doanh ngành, nghề tư vấn pháp luật, dịch vụ pháp lý theo Luật Luật sư.

Đăng ký kinh doanh ngành, nghề tư vấn pháp luật, dịch vụ pháp lý theo Luật Luật sư.
         Ngày 23/7/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Công văn 4750/BKHĐT-ĐKKD về việc đăng ký kinh doanh ngành, nghề tư vấn pháp luật, dịch vụ pháp lý.
Sở Kế hoạch và Đầu tư xin thông báo đến người dân và doanh nghiệp nội dung Văn bản số 4750/BKHĐT-ĐKKD để triển khai thực hiện, cụ thể như sau:
          1. Đối với ngành, nghề kinh doanh “tham gia tố tụng”, “đại diện ngoài tố tụng cho khách hàng”:
          Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề “Hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật” (mã ngành 69101 theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam), bao gồm hoạt động tham gia tố tụng”, “đại diện ngoài tố tụng cho khách hàng" thì phải đảm bảo đủ điều kiện theo quy định của Luật Luật sư và thực hiện đăng ký tại Sở Tư pháp theo quy định của Luật Luật sư và Nghị quyết 65/2006/NQ-QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội về việc thi hành Luật Luật sư, không thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp đối với mã ngành này theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành tại Cơ quan đăng ký kinh doanh,
         2. Đối với ngành, nghề kinh doanh “tư vấn pháp luật”, “dịch vụ pháp lý":
       - Trường hợp doanh nghiệp đăng ký kinh doanh ngành, nghề bao gồm cụm từ “tư vấn pháp luật”, “dịch vụ pháp lý" thì phải đảm bảo đủ điều kiện theo quy định của Luật Luật sư và thực hiện đăng ký tại Sở Tư pháp theo đúng quy định của Luật Luật sư và Nghị quyết 65/2006/NQ-QH11, không thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp đối với ngành, nghề này theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành tại Cơ quan đăng ký kinh doanh.
         - Trường hợp doanh nghiệp đăng ký kinh doanh hoạt động tư vấn và dịch vụ khác mà ngành, nghề kinh doanh không bao gồm cụm từ “tư vấn pháp luật”, dịch vụ pháp lý” (ví dụ: tư vấn tài chính; tư vấn thuế; tư vấn đăng ký doanh nghiệp, tư vấn du học; dịch vụ xin visa, giấy phép lao động, thẻ tạm trú cho người nước ngoài...) thì thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành tại Cơ quan đăng ký kinh doanh.
         - Đối với các doanh nghiệp đã được Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề có cụm từ “tư vấn pháp luật”, “dịch vụ pháp lý”, “tham gia tố tụng”, “đại diện ngoài tố tụng” thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Luật sư, doanh nghiệp có trách nhiệm đảm bảo đủ điều kiện theo quy định của Luật Luật sư và thực hiện đăng ký lại tại Sở Tư pháp theo đúng quy định của Luật Luật sư và Nghị quyết 65/2006/NQ-QH11.
 (Văn bản số 4750/BKHĐT-ĐKKD ngày 23/7/2020 kèm theo)

Nguồn tin: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây