Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị

http://dpi.quangtri.gov.vn


CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI VÀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI VÀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã xác định rõ các chương trình, đề án, lĩnh vực mang tính đột phá, thể hiện quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong toàn tỉnh nhằm tạo ra sự phát triển mạnh mẽ trong nhiệm kỳ 2021-2025, đồng thời, đề ra mục tiêu phấn tốc độ tăng trưởng kinh tế (tính theo GRDP) bình quân giai đoạn 2020 - 2025 đạt 7,5 - 8% và giai đoạn 2025 - 2030 đạt trên 8%; Tỷ trọng tổng vốn đầu tư toàn xã hội/GRDP giai đoạn 2020 - 2025 là 50%; giai đoạn 2025 - 2030 chiếm dưới 45%.
 Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nêu trên, tỉnh cần có các giải pháp mang tính đột phá trong thu hút đầu tư và xã hội hóa đầu tư để thu hút các nguồn lực đầu tư ngoài nguồn vốn ngân sách nhà nước. Vì vậy, việc ban hành chính sách ưu đãi đầu tư mới vừa phù hợp với quy định của pháp luật, vừa khuyến khích, hỗ trợ và tạo động lực cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào tỉnh nhằm khai thác lợi thế của tỉnh, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, thu hút lao động, tạo việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng thu ngân sách cho tỉnh... là điều hết sức cần thiết.
Ngày 30/8/2021, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 105/2021/NQ-HĐND ban hành quy định chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Nhằm triển khai thực Nghị quyết số 105/2021/NQ-HĐND; ngày 16/11/2021, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 5555/UBND-TM V/v hướng dẫn thực hiện chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Theo đó, UBND tỉnh đã giao trách nhiệm cụ thể cho từng Sở/ngành chủ trì hướng dẫn, tiếp nhận, xem xét triển khai thực hiện các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư.
Những nội dung ưu đãi và hỗ trợ đầu tư của tỉnh tập trung vào 05 chính sách chủ yếu như sau:
Thứ nhất, ưu đãi về thuế, đất đai và khấu hao tài sản: tỉnh Quảng Trị sẽ thực hiện chính sách ưu đãi về thuế, đất đai và khấu hao tài sản cho các Nhà đầu tư khi đáp ứng các điều kiện theo quy định sẽ được hưởng mức ưu đãi cao nhất trong khung quy định của pháp luật có liên quan.
Thứ hai, hỗ trợ phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài hàng rào dự án thực hiện ngoài khu công nghiệp, khu chức năng thuộc khu kinh tế: tỉnh sẽ cân đối hỗ trợ một phần kinh phí cho nhà đầu tư thuộc đối tượng được hưởng hỗ trợ ưu đãi đầu tư để xây dựng đường giao thông trong và ngoài hàng rào dự án nhưng tối đa không quá 03 tỷ đồng; Xây dựng trạm biến áp, đường điện, cấp thoát nước nhưng không quá 02 tỷ đồng cho tất cả các hạng mục đầu tư về cấp điện và cấp nước.
Thứ ba, hỗ trợ về đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực: Dự án đáp ứng các điều kiện theo quy định chỉ được hỗ trợ 01 lần tối đa không quá 100 triệu đồng, mỗi lao động chỉ được hỗ trợ đào tạo 01 lần trong suốt thời gian làm việc tại dự án sử dụng lao động cùng chuyên ngành đào tạo. Đối với đào tạo nghề sơ cấp, dạy nghề dưới 03 tháng: Thực hiện theo quy định hiện hành của tỉnh; Đối với đào tạo nghề trung cấp hoặc lao động sử dụng công nghệ kỹ thuật cao: Hỗ trợ 2.000.000 đồng/01 lao động; Đối với đào tạo nghề trình độ cao đẳng: Hỗ trợ 4.000.000 đồng/01 lao động;
Thứ tư, hỗ trợ cơ sở sản xuất, kinh doanh di dời theo quyết định của cơ quan nhà nước: Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và hỗ trợ một phần cho các cơ sở sản xuất thuộc doanh nghiệp không có vốn nhà nước; Hợp tác xã; Tổ hợp tác; Hộ kinh doanh cá thể (gọi chung là cơ sở sản xuất) đang hoạt động sản xuất trên địa bàn tỉnh nằm trong danh sách cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường, thuộc diện phải di dời theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, tỉnh sẽ hỗ trợ một phần kinh phí cho công tác di dời, ổn định sản xuất.
Thứ năm, hỗ trợ phát triển thị trường, cung cấp thông tin cho các đối tác để có thông tin chính thống về doanh nghiệp/nhà đầu tư trên địa bàn trong việc liên kết, phát triển thị trường về vốn, lao động, sản phẩm...; Tỉnh sẽ hỗ trợ miễn phí trong việc quảng cáo, giới thiệu hình ảnh của doanh nghiệp, sản phẩm trên Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị (www.quangtri.gov.vn) và Trang thông tin điện tử của các Sở, ban ngành, địa phương nếu doanh nghiệp có đề nghị;  Giới thiệu thông tin, hình ảnh về doanh nghiệp và sản phẩm trong các ấn phẩm quảng bá, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch của tỉnh. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp/nhà đầu tư khi đến tìm hiểu, khảo sát đề xuất dự án đầu tư cần các thông tin về quy hoạch, kế hoạch phát triển của tỉnh, các thông tin thủ tục đầu tư, kinh doanh.
Trong bối cảnh dịch bệnh COVID19 đã và đang có nhiều tác động tiêu cực đến hoạt động đầu tư sản xuất của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh; Với tinh thần luôn đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, xem sự phát triển doanh nghiệp là trụ cột trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà và các cấp chính quyền phải phục vụ tốt nhất cho hoạt động của doanh nghiệp, nhà đầu tư. Bên cạnh triển khai thực hiện các chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư, tỉnh Quảng Trị sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Các cấp chính quyền của tỉnh Quảng Trị tin tưởng rằng các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh tiếp tục đoàn kết, phát huy vai trò là lực lượng chủ lực, xung kích trên mặt trận kinh tế; không ngừng nâng cao trình độ quản lý, năng lực cạnh tranh, đoàn kết, tích cực đổi mới, liên kết tạo chuỗi giá trị trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.
PHÒNG DOANH NGHIỆP & HỢP TÁC ĐẦU TƯ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây