Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị

http://dpi.quangtri.gov.vn


Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực trong đấu thầu

     Ngày 24 tháng 5 năm 2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực trong đấu thầu. Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo các chủ thể trong đấu thầu thực hiện công tác lập HSMT/HSYC; đăng tải thông báo mời thầu và thông tin trong quá trình lựa chọn nhà thầu; phát hành HSMT/HSYC; đánh giá HSDT/HSĐX; thẩm định trong đấu thầu; thực hiện đấu thầu qua mạng; kiểm tra, giám sát, theo dõi trong đấu thầu; giải quyết kiến nghị và xử lý vi phạm trong đấu thầu; thực hiện trách nhiệm quản lý trong đấu thầu và nghiêm túc thực hiện các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước.
     Nội dung chi tiết của Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT và Chỉ thị số 47/CT-TTg như các file đính kèm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây