Đảng viên, cán bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Thứ tư - 26/08/2020 09:18
Kính thưa các Đ/c Lãnh đạo tỉnh,
Kính thưa Đoàn Chủ tịch,
Thưa toàn thể Đại hội,
Hôm nay, trong không khí trang trọng của Đại hội, bản thân tôi rất vinh dự đại diện cho Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu trước toàn thể đại hội, thay mặt cho Đảng viên cán bộ công chức của Sở, xin kính gửi đến các quý vị đại biểu khách quý và toàn thể đại hội lời chào trân trọng, lời chúc mừng tốt đẹp và kính chúc đại hội thành công rực rỡ.
Trước hết, Sở Kế hoạch và Đầu tư bày tỏ sự đồng tình nhất trí cao với dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm đã được BCH khóa I chuẩn bị trình đại hội và đã được Đoàn Chủ tịch trình bày trước Đại hội.Để làm rõ thêm các kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua và góp phần tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Sở KHĐT xin trình bày trước Đại hội tham luận “Đảng viên, Cán bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh”.
Kính thưa toàn thể Đại hội,
Trong những năm qua, Ðảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách khuyến khích phát triển doanh nghiệp, phát huy vai trò của doanh nhân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ  đất nước. Tuy nhiên, để doanh nghiệp phát triển thì ngoài những hành lang pháp lý thuận lợi nhằm thu hút đầu tư các địa phương cần nỗ lực hết mình trong cải cách hành chính, tạo ra môi trường đầu tư thuận lợi, thông thoáng nhất cho các nhà đầu tư, đặc biệt là đối với các địa phương kinh tế còn nhiều khó khăn.
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính; Nghị quyết  Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVI đã xác định rõ“Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy mọi nguồn lực, đẩy mạnh cải cách hành chính và thu hút đầu tư, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế-xã hội; phấn đấu đưa Quảng Trị đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước”; dự thảo Nghị quyết tỉnh Đảng bộ lần thứ XVII tiếp tục xác định cải cách hành chính là một nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh và đặc biệt ngày hôm nay, đại hội Đảng bộ khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ II cũng đã chọn công tác cải cách hành chính là một nội dung trọng tâm, chủ đề của Đại hội. Như vậy, có thể khẳng định, công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh không chỉ là công việc, là mối quan tâm của riêng một cấp, một ngành nào mà là trách nhiệm chung của toàn bộ hệ thống chính trị.
Kính thưa Đại hội!
Với vai trò là cơ quan thường trực ban chỉ đạo PCI, trong những năm qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tích cực, chủ động phối hợp với các Sở, ban ngành và địa phương liên quan để tham mưu trình UBND tỉnh ban hành nhiều Nghị quyết,chương trình hành động nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh như Nghị quyết 01-NQ/TU về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2016-2020; Chương trình hành động số 3245/CTr-UBND; Kế hoạch hành động số 391/KH-UBND; tham mưu xây dựng Đề án về chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp doanh nghiệp.
Sở cũng đã tích cực, phối hợp với các ngành tham mưu UBND tỉnh cũng đã tổ chức đối thoại công khai định kỳ ít nhất hai lần/năm với doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Nhiều năm liền, công tác hỗ trợ doanh nghiệp được đặc biệt chú trọngtiếp tục đôn đốc triển khai thực hiện cam kết về tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp....
Có thể khẳng định, việc thúc đẩy cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Quảng Trị trong thời gian qua đã được triển khai quyết liệt, đồng bộ với sự vào cuộc của cả hệ thống chính quyền trên địa bàn. Đến nay, Quảng Trị được đánh giá có môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi. Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Trị đã đi vào hoạt động từ tháng 8/2019 và đã phát huy được hiệu quả, được người dân, doanh nghiệp đánh giá cao, 100% sở, ban, ngành và địa phương đã triển khai ứng dụng Một cửa điện tử; 100% thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư và kinh doanh; các quy định, chính sách, quy hoạch đều được công khai trên website của UBND tỉnh và tại trụ sở các sở, ngành, huyện và thành phố. Chỉ số PCI của tỉnh trong 4 năm trở lại đây đều gia tăng cả về điểm số và thứ hạng. Thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp trong những năm trở lại đây có nhiều chuyển biến tích cực, giai đoạn 2016-2020, tỉnh đã cấp chủ trương đầu tư cho gân 250 dự án, 1.700 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn; Một số dự án đã được cấp chủ trương đầu tư, triển khai thực hiện và đưa vào khai thác, đóng góp rất lớn trong huy động vốn đầu tư toàn xã hội của tỉnh.Trong 8 tháng năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19 nhưng tỉnh vẫn ghi nhận nhiều kết quả tích cực với 360 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký gần7.000 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái; có 40 Dự án đăng ký đầu tư mới với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng; riêng tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hàng năm, Sở tiếp nhận, giải quyết hơn 4.000 hồ sơ của tổ chức, người dân, doanh nghiệp. ,thời gian thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở bảo đảm thực hiện không vượt quá so với quy định, nhiều thủ tục hành chính đã được VCCI đánh giá là có nhiều cải cách, rút ngắn tối đa về thời gian xử lý, cán bộ hướng dẫn tại bộ phận 01 cửa được doanh nghiệp đánh giá là nhiệt tình, thân thiện.. Các phòng chuyên môn của Sở được sắp xếp, tinh giản nhằm khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp chức năng, nhiệm vụ; ứng dụng có hiệu quả cao công nghệ thông tin trong giải quyết, tạo thuận lợi trong giải quyết TTHC... đã là những minh chứng sinh động cho những nỗ lực nêu trên.
Thành công là đáng kể nhưng cũng cần thẳng thắn nhìn nhận, công tác cải cách hành chính trong thời gian qua còn không ít những rào cản, vướng mắc thậm chí còn có những yếu kém mà chính quyền tỉnh ta cần phải tập trung giải quyết, tháo gỡ trong thời gian tới, báo cáo chỉ số PCI do VCCI  chủ trì thực hiện nhiều năm qua đã chỉ ra một số hạn chế cụ thể đó là: (i) Các thủ tục cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh vẫn còn mất nhiều thời gian chờ đợi (ii) còn có sự bất bình đẳng giữa các doanh nghiệp khi mà nguồn lực kinh doanh chủ yếu rơi vào các doanh nghiệp lớn (iii) chỉ số lòng tin của cá nhân, doanh nghiệp đối với hệ thống tư pháp của tỉnh còn nhiều vấn đề cần phải khắc phục (iv) chính quyền cần phải năng động hơn trong việc vận dụng linh hoạt pháp luật nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho nhà đầu tư (v) việc thực hiện các chính sách ưu đãi hỗ trợ doanh nghiệp còn nhiều hạn chế....Do vậy, chỉ số PCI năm 2019 mặc dù có nhiều tiến bộ, song cũng chỉ đứng thứ 49/63 tỉnh/TP trên cả nước. Những hạn chế đó nằm ở nhiều cấp, nhiều ngành, trong đó có trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Trong những năm tới tình hình kinh tế quốc tế, khu vực và trong nước sẽ tạo ra cả những thời cơ và thách thức đan xen đối với sự phát triển của tỉnh; nhất là yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, đồng thời thích ứng với diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19. Ngoài những mục tiêu và giải pháp mà báo cáo chính trị trình Đại hội đã đề ra, với điều kiện nguồn lực đầu tư của tỉnh còn nhiều hạn chế, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận thấy việc tập trung chú trọng công tác cải cách hành chính nhằm nâng cao chỉ số PCI là một nhiệm vụ quan trọng của tỉnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư cam kết sẽ nêu cao trách nhiệm, gương mẫu trong công tác tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện, cụ thể:
Với vai trò là cơ quan thường trực ban chỉ đạo PCI, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục phối hợp với các Sở ban ngành, địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo một số nội dung chính như sau:
Một là, tham mưu UBND tỉnh cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Chính Phủ về công tác cải cách hành chính vào các quyết định, kế hoạch cụ thể;  tổ chức đánh giá lại chỉ số PCI giai đoạn 2015-2020 đã được UBND tỉnh đề tai Quyết định số 1383 ngày 07/07/2014; trong đó chỉ ra các kết quả đã đạt được, những hạn chế, yếu kém và xác định các nguyên nhân để đề ra các giải pháp cụ thể cho giai đoạn 2020-2025.
Hai là, trên cơ sở kết quả đánh giá chỉ số PCI hàng năm làm rõ trách nhiệm đối với cơ quan trực tiếp phụ trách từng chỉ số thành phần, tìm hiểu thật cụ thể nguyên nhân, đồng thời đề ra những biện pháp quyết liệt hơn, đặc biệt là các chỉ số có thứ hạng thấp để tiếp tục nghiên cứu, xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm nâng cao từng chỉ số, trong đó cần gắn trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân, bộ phận phụ trách.
Ba là, phối hợp tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị  tăng cường,kiểm tra, giám sát thực hiện, cá nhân, bộ phận nào còn yếu thì đề xuất bồi dưỡng, đào tạo; cán bộ nào có thái độ thiếu chuyên nghiệp, có hành vi gây khó khăn, nhũng nhiểu cho người dân và doanh nghiệp thì kiên quyết xử lý, thay thế.
Bốn là, VP UBND tỉnh chỉ đạo Trung tâm phục vụ hành chính công tiếp tục phối hợp với Sở ban ngành liên quan rà soát, đề xuất đơn giản hóa hơn nữa các TTHC; chỉ đạo các bộ phận khi tiếp nhận hồ sơ của các cơ quan, tổ chức liên quan đến lĩnh vực đầu tư hoặc hồ sơ của nhà đầu tư, doanh nghiệp phải xử lý sớm, khi xong thì chủ động liên hệ giao ngay mà không chờ đến thời gian hẹn, kiên quyết không để hồ sơ trễ hẹn.
Năm là, Chủ động phối hợp với các Sở ban ngành và địa phương tham mưu trình UBND tỉnh cập nhật, sửa đổi, bổ sung những chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư , xử lý nhanh chóng những bất cập, vướng  mắc tạo mọi điều kiện tốt nhất để nhà đầu tư sớm đưa dự án đi vào hoạt động, phát huy được hiệu quả.
Đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi trách nhiệm của Sở, trong thời gian tới, Sở KHĐT sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau:
Một là, tiếp tục tuyên truyền, giáo dục ý thức cho mỗi Đảng viên của Sở luôn nỗ lực gắn bó và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, phải hết lòng phục vụ và thấu hiểu người dân;, doanh nghiệp.
Hai là, tiếp tục chỉ đạo triển khai các chương trình đề án của Trung ương và của tỉnh về công tác cải cách hành chính mà trọng tâm là đơn giản hoá thủ tục hành chính; thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo, giám sát công tác nghiên cứu, rà soát, giản lược, số hoá thủ tục hành chính; đẩy nhanh tiến độ xử lý thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, rút ngắn thời gian tối đa so với quy định.
Ba là,giảm tối đa giấy tờ, thực hành tiết kiệm, tăng tốc độ chỉ đạo, điều hành và xử lý công việc. Theo đó, các tiện ích công nghệ thông tin được tích cực ứng dụng trong phần lớn các công việc của cơ quan như: chỉ đạo, thông tin nhanh về các chính sách mới; phổ biến nội dung mới từ Đảng uỷ đến các Chi bộ và Đảng viên, công chức trong cơ quan thông qua hệ thống mạng nội bộ và thư điện tử.
Bốn là,tiếp tục nghiên cứu, triển khai thực hiện chính sách của tỉnh về số hoá việc tiếp nhận và giải quyết TTHC theo cơ chế Một cửa – Một cửa liên thông; bố trí các Đ/c cán bộ trẻ, cán bộ có năng lực nắm rõ các qui trình qui định tại bộ phận 1 cửa để tiếp nhận và trả kết quả; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan để giải quyết hồ sơ nhanh chóng, hiệu quả cho người dân, doanh nghiệp.
Năm là,thực hiện kỷ luật và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Sở; đặt việc thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính là một thước đo quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người cán bộ, đảng viên, từ đó gắn với công tác thi đua khen thưởng, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ.
Kính thưa Đại hội!
Nhận thức rõ tầm quan trọng và ý nghĩa của CCHC đến việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; Sở Kế hoạch và Đầu tư cam kết luôn nỗ lực, chung tay, xem đây là nhiệm vụ, là việc làm thường xuyên, liên tục của cơ quan và tự mỗi bản thân người cán bộ, đảng viên. Định hướng của công tác cải cách thủ tục hành chính  là đi vào cuộc sống, giảm áp lực, gánh nặng và khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo cho kết quả cải cách hành chính.
Những chia sẻ trên đây vừa là thực tiễn, vừa là kinh nghiệm và cũng là mong muốn góp phần cụ thể hóa vào việc thực hiện các giải pháp để triển khai các mục tiêu mà Đại hội đề ra. Sở Kế hoạch và Đầu tư bày tỏ niềm tin rằng: Với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các tổ chức đoàn thể trong tỉnh,sự quyết tâm, đồng lòng của các Sở, ban ngành, địa phương cùng với sự hợp tác có hiệu quả của người dân và doanh nghiệp, tỉnh Quảng Trị sẽ sớm hoàn thành được mục tiêu cải thiện môi trường đầu tư, góp phần vào quan trọng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà.
         Vì thời gian của Đại hội có hạn, tôi xin phép được dừng bài tham luận ở đây. Một lần nữa, xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể Đại hội.
          Xin trân trọng cảm ơn./.

Nguồn tin: Lê Thị Thương - Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây