Tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư và giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Thứ ba - 11/06/2019 09:52
     Trong những năm qua, công tác giám sát, đánh giá đầu tư và giám sát đầu tư của cộng đồng được các Sở, ban ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị quan tâm thực hiện và bước đầu gặt hái được nhiều kết quả quan trọng, góp phần phát huy được vai trò của nhân dân trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những bất cập trong quản lý đầu tư và xây dựng cũng như trong việc thực hiện các chính sách xã hội đối với các đối tượng thụ hưởng. Thông qua công tác giám sát, đánh giá đầu tư, đã giúp cung cấp thông tin kịp thời về tình hình triển khai và kết quả thực hiện các chương trình, dự án, giúp cơ quan quản lý Nhà nước nắm được cụ thể diễn biến của quá trình đầu tư và có các quyết định xử lý kịp thời, phù hợp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm thực hiện chương trình dự án đúng tiến độ, đúng yêu cầu chất lượng, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư trên địa bàn tỉnh.
     Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được công tác giám sát, đánh giá đầu tư và giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn tỉnh ta vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, vướng mắc cần sớm được khắc phục. Một số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc công tác giám sát, đánh giá đầu tư và chế độ báo cáo định kỳ. Các báo cáo công tác giám sát đầu tư chưa đảm bảo chất lượng, còn thiếu nội dung phân tích, đánh giá cũng như các biểu mẫu theo quy định; chưa nêu ra những khó khăn vướng mắc cũng như không kịp thời đề xuất được những thay đổi về cơ chế chính sách, quy định của Nhà nước cho phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương; chưa đề xuất được những biện pháp khắc phục, chế tài xử lý những tồn tại, vi phạm dẫn đến khó khăn trong công tác theo dõi, tổng hợp và báo cáo tổng thể. Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều chủ đầu tư chưa quan tâm, coi trọng công tác giám sát, đánh giá đầu tư dự án nên chưa chú trọng đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ nghiệp vụ cho các cán bộ về công tác giám sát, đánh giá đầu tư. Do vậy, công tác giám sát, đánh giá đầu tư và giám sát đầu tư của cộng đồng khó có thể phát huy hiệu quả cao, việc đầu tư còn dàn trải, kéo dài, hiệu quả đầu tư chưa cao, các chính sách xã hội thực hiện chưa đúng đối tượng, đã tác động không tốt đến tốc độ phát triển kinh tế xã hội của các ngành, các địa phương cũng như của toàn tỉnh.
     Nhằm kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, chấn chỉnh mạnh mẽ về công tác giám sát, đánh giá đầu tư hướng đến đảm bảo hoạt động đầu tư có hiệu quả, đúng mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với các quy hoạch, cơ cấu đầu tư của ngành, địa phương, ngày 02/4/2019, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về tăng cường công tác giám sát đánh giá đầu tư và giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh đã yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Người đứng đầu các Doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh; các Chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án và các Nhà đầu tư nghiêm túc thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư thuộc phạm vi quản lý theo đúng quy định tại Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư; Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng kế hoạch, theo dõi, kiểm tra, báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư các nguồn vốn, chương trình, dự án do mình quản lý, thực hiện. Đồng thời, đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các cấp mặt trận; các Ban giám sát đầu tư của cộng đồng báo cáo về tình hình thực hiện giám sát đầu tư của cộng đồng đối với các chương trình, dự án trên địa bàn; Các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh, Thanh tra tỉnh nghiêm túc thực hiện các báo cáo định kỳ đảm bảo theo đúng nội dung và thời gian quy định. Và trên cơ sở danh sách báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư về các cơ quan, đơn vị không thực hiện đầy đủ các quy định về giám sát và đánh giá đầu tư, các chế độ báo cáo, Sở Nội vụ (Ban Thi đua khen thưởng tỉnh) sẽ căn cứ, xem xét đánh giá xếp loại thi đua khen thưởng đối với tổ chức, cá nhân các cơ quan, đơn vị hàng năm.
     Bên cạnh đó, để có thể phát huy cao vai trò của công tác giám sát, đánh giá đầu tư và giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn tỉnh, các cấp ủy, chính quyền địa phương và Mặt trận tổ quốc cần đẩy mạnh phối hợp trong công tác hướng dẫn, nâng cao nhận thức, tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng kỹ năng, trang bị kiến thức pháp luật cho các thành viên Ban GSĐTCĐ; Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật để nhân dân tích cực tham gia hoạt động giám sát. Đồng thời, có cơ chế tài chính phù hợp cho hoạt động giám sát, đảm bảo điều kiện hoạt động và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, đánh giá đầu tư và giám sát đầu tư của cộng đồng.

Nguồn tin: Phòng Đấu thầu, Thẩm định và GSĐT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây