gioi thieu

Sơ đồ tổ chức bộ máy

Untitled anh so do to chuc 
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI CƠ QUAN DI ĐỘNG EMAIL
BAN LÃNH ĐẠO
         
         
Nguyễn Huy Quyền Giám đốc 3554.674 0913.485.497 nguyenhuy@quangtri.gov.vn
Trần Hữu Hùng Phó Giám đốc 3554.673 0917.025.888 tranhuuhungvl@gmail.com
VĂN PHÒNG
Lê Quang Tường Chánh Văn phòng 3555.096 0915.357.667 lequangtuong@quangtri.gov.vn
Mai Đức Trí Phó CVP 3557.168 0913.485.723 maiductri@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Khánh Vân Chuyên viên 3852.529 0942.595.123 nguyenthikhanhvan@quangtri.gov.vn
Nguyễn Việt Hà Kế toán viên   0945.579.777 nguyenvietha1@quangtri.gov.vn
Hoàng Thị Quỳnh Nhân viên 3557.168 0947.920.159 hoangthiquynh@quangtri.gov.vn
Nguyễn Nam Hải Lái xe 3852.529 0911.394.789 nguyennamhai@quangtri.gov.vn
Trần Văn Vũ Lái xe 3852.529 0905.256.269 tranvanvu@quangtri.gov.vn
PHÒNG ĐẤU THẦU, THẨM ĐỊNH VÀ GIÁM SÁT ĐẦU TƯ
Trần Quang Vinh Phó Trưởng phòng 3852.683 0905.425.025 tranquangvinh@quangtri.gov.vn
Hồ Chí Công Chuyên viên 3852.683 0976.684.726 hochicong@quangtri.gov.vn
Phan Nữ Ngọc Linh Chuyên viên 3852.683 0905.359.168 phannungoclinh@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thanh Huy Chuyên viên 3852.683  01237.793.637 nguyenthanhhuy@quangtri.gov.vn
PHÒNG DOANH NGHIỆP KINH TẾ TẬP THỂ VÀ TƯ NHÂN
Trần Bình Thuận Trưởng phòng 3552.998 0903.577.307 tranbinhthuan@quangtri.gov.vn
Võ Thị Thủy An Phó Trưởng phòng 3552.998 0905.445.575 vothithuyan@quangtri.gov.vn
Hoàng Yến Chuyên viên 3555.879 0943.063.666 hoangyen@quangtri.gov.vn
PHÒNG TỔNG HỢP QUY HOẠCH
Lê Văn Úy Trưởng phòng 3852.030 0976.052.018 levanuy@quangtri.gov.vn
Nguyễn Đức Thành Phó Trưởng phòng 3850.025 0914.974.555 nguyenducthanh@quangtri.gov.vn
Nguyễn Lan Hương Chuyên viên 3852.030 0989.686.979 nguyenlanhuong@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Ánh Tuyết Chuyên viên 3850.025 0974.018.500 nguyenanhtuyet@quangtri.gov.vn
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
Lê Thị Thương Trưởng phòng  3853.301 0942.987.234 lethithuong@quangtri.gov.vn
Hoàng Quang Hải Phó Trưởng phòng 3555.414 0914.457.565 hoangquanghai@quangtri.gov.vn
Lê Thị Minh Hà Chuyên viên   3555.414 0948.162.099 lethiminhha@quangtri.gov.vn
Nguyễn Mạnh Hùng Chuyên viên  3555.414 0983.020.707 nguyenmanhhung@quangtri.gov.vn
PHÒNG KHOA GIÁO VĂN XÃ
Trần Trung Hiếu Phó Trưởng phòng 3552.296 0983.381.135 trantrunghieu@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Lan Hương Chuyên viên 3555.879 0983.292.159 nguyenthilanhuong@quangtri.gov.vn
PHÒNG KINH TẾ NGÀNH
Nguyễn Văn Dũng Trưởng phòng 3851.476 0914.068.803 nguyenvandung@quangtri.gov.vn
Đoàn Thị Minh Hải Phó Trưởng phòng 3851.476 0905.632.888 doanthiminhhai@quangtri.gov.vn
Lê Văn Hành Phó Trưởng phòng  3552.297 0914.435.989 levanhanh@quangtri.gov.vn
Hoàng Thị Ngọc Lệ Chuyên viên 3552.297 0979.663.555 hoangthingocle@quangtri.gov.vn
Nguyễn Hồng Lê Chuyên viên 3851.476 0906.962.777 nguyenhongle.sokhdt@quangtri.gov.vn
Nguyễn Trường Sơn Chuyên viên 3851.476 01255.078.888 nguyentruongson1@quangtri.gov.vn
THANH TRA
Phan Văn Độ Thanh tra viên 3858.842 0914.352.093 phanvando@quangtri.gov.vn
Phùng Thế Khiêm Thanh tra viên 3858.842 0962.599.995 phungthekhiem@quangtri.gov.vn
PHÒNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI
Nguyễn Thị Thương Huyền Trưởng phòng 3850.533 0976.713.759 nguyenthuonghuyen@quangtri.gov.vn
Trần Thị Thúy Hằng Phó Trưởng phòng 3850.533 0944.404.369 tranthithuyhang@quangtri.gov.vn
Hoàng Ngọc Cảnh Phó Trưởng phòng 3550.167 0935.232.627 hoangngoccanh@quangtri.gov.vn
Hoàng Thị Diệu Quỳnh Chuyên viên 3552.285 0904.806.102 hoangthidieuquynh@quangtri.gov.vn
Hoàng Thị Lệ Hằng Chuyên viên 3552.285 0917.950.357 hoangthilehang1@quangtri.gov.vn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây