gioi thieu

Sơ đồ tổ chức bộ máy

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY
sodo

LIÊN HỆ
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
BAN LÃNH ĐẠO
Trương Chí Trung Giám đốc 0233.3858.579  0903570539 truongchitrung@quangtri.gov.vn
Phạm Văn Nghiệm Phó Giám đốc 0233.3824.555   0942.969.090 phamvannghiem@quangtri.gov.vn
Lê Thị Thương Phó Giám đốc  0233.3555.414 0942.987.234 lethithuong@quangtri.gov.vn
         
VĂN PHÒNG
Lê Quang Tường Chánh Văn phòng 0233.3755.579 0948.367.968 lequangtuong@quangtri.gov.vn
Nguyễn Trường Sơn Phó Chánh Văn phòng 0233.3557.168  0855.07.8888 nguyentruongson1@quangtri.gov.vn
Nguyễn Việt Hà Kế toán    0945.579.777  nguyenvietha1@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Khánh Vân Chuyên viên 0233.3852.529 0942.595.123 nguyenthikhanhvan@quangtri.gov.vn
Bùi Thị Thúy Chuyên viên   0919.979.455 buithithuy2@quangtri.gov.vn
Hoàng Thị Quỳnh Nhân viên 0233.3557.168  0947920159 hoangthiquynh@quangtri.gov.vn
THANH TRA
Lê Văn Hành Chánh Thanh tra 0233.3552.998 0914.435.989 levanhanh@quangtri.gov.vn
Phùng Thế Khiêm Thanh tra viên 0233.3552.998 0962.599.995 phungthekhiem@quangtri.gov.vn
PHÒNG TỔNG HỢP QUY HOẠCH
Nguyễn Đức Thành Trưởng phòng 0233.3850.025 0935.860.199 nguyenducthanh@quangtri.gov.vn
Hoàng Ngọc Cảnh Phó Trưởng phòng 0233.3852.683 0935.232.627 hoangngoccanh@quangtri.gov.vn
Nguyễn Lan Hương Phó Trưởng phòng 0233.3852.030 0989.686.979 nguyenlanhuong@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Ánh Tuyết Chuyên viên 0233.3850.025  0974.018.500 nguyenthianhtuyet@quangtri.gov.vn
Lê Công Cẩn Chuyên viên 0233.3850.025 0913.421.853 lecongcan@quangtri.gov.vn
Hoàng Thị Diệu Quỳnh Chuyên viên 0233.3852.683 0904.806.102 hoangthidieuquynh@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thanh Hải Chuyên viên 0233.3850.025 0984.567.589 nguyenthanhhai.vpub@quangtri.gov.vn
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
Đoàn Thị Minh Hải Trưởng phòng 0233.3855.414 0905.632.888 doanthiminhhai@quangtri.gov.vn
Trần Thị Thúy Hằng Phó Trưởng phòng 0233.3555.414 0944.404.369 tranthithuyhang@quangtri.gov.vn
Lê Thị Minh Hà Chuyên viên 0233.3853.301 0948.162.099 lethiminhha@quangtri.gov.vn
Nguyễn Mạnh Hùng Chuyên viên  0233.3853.301 0983.020.707  nguyenmanhhung@quangtri.gov.vn
PHÒNG KHOA GIÁO VĂN XÃ
Trần Trung Hiếu Trưởng phòng 0233.3552.296 0983.381.135 trantrunghieu@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Lan Hương Phó Trưởng phòng 0233.3555.879 0983.292.159  nguyenthilanhuong@quangtri.gov.vn
Phan Nữ Ngọc Linh Chuyên viên 0233.3555.879 0905.359.168 phannungoclinh@quangtri.gov.vn
Nguyễn Hồ Quỳnh Như Chuyên viên 0233.3555879 0846.217.559 nguyenhoquynhnhu@quangtri.gov.vn
PHÒNG KINH TẾ NGÀNH
Nguyễn Văn Dũng Trưởng phòng 0233.3851.476 0914.068.803 nguyenvandung@quangtri.gov.vn
Trần Quang Vinh Phó Trưởng phòng 0233.3858.842 0905.425.025 tranquangvinh@quangtri.gov.vn
Mai Đức Trí Phó Trưởng phòng 0233.3851.476 0913.485.723 maiductri@quangtri.gov.vn
Hoàng Thị Ngọc Lệ Chuyên viên 0233.3851.476 0979.663.555  hoangthingocle@quangtri.gov.vn
Nguyễn Hồng Lê Chuyên viên 0233.3851476  0906962777 nguyenhongle@quangtri.gov.vn
Hồ Chí Công Chuyên viên 0233.3858.842 0976.684.726 hochicong@quangtri.gov.vn
Hồ Thị Ngọc Anh Chuyên viên 0233.3858.842 0943.179.357 hothingocanh@quangtri.gov.vn
PHÒNG DOANH NGHIỆP VÀ HỢP TÁC ĐẦU TƯ
Nguyễn Thị Thương Huyền Trưởng phòng 0233.3550.167 0976.713.759 nguyenthuonghuyen@quangtri.gov.vn
Võ Thị Thủy An Phó Trưởng phòng 0233.3550.167 0905.445.575 vothithuyan@quangtri.gov.vn
Hoàng Yến Chuyên viên 0233.3550.167  0943.063.666   hoangyen@quangtri.gov.vn
Hoàng Thị Lệ Hằng Chuyên viên 0233.3550.167   0917.950.357 hoangthilehang@quangtri.gov.vn
Thái Lê Phương Liên Chuyên viên 0233.3550.167 0824053678 thailephuonglien@quangtri.gov.vn
Bùi Phương Ngọc Chuyên viên   0828460299 buiphuongngoc@quangtri.gov.vn
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây