gioi thieu

Sơ đồ tổ chức bộ máy

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY
So do TCBM 7 2020

LIÊN HỆ
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
BAN LÃNH ĐẠO
Trương Chí Trung Giám đốc 0233.3858.579  0903570539 truongchitrung@quangtri.gov.vn
Phạm Văn Nghiệm Phó Giám đốc 0233.3824.555   0942.969.090 phamvannghiem@quangtri.gov.vn
Lê Thị Thương Phó Giám đốc  0233.3555.414 0942.987.234 lethithuong@quangtri.gov.vn
         
VĂN PHÒNG
Lê Quang Tường Chánh Văn phòng 0233.3755.579 0948.367.968 lequangtuong@quangtri.gov.vn
Mai Đức Trí Phó Chánh Văn phòng 0233.3557.168  0913.485.723 maiductri@quangtri.gov.vn
Nguyễn Việt Hà Kế toán    0945.579.777  nguyenvietha1@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Khánh Vân Chuyên viên 0233.3852.529 0942.595.123 nguyenthikhanhvan@quangtri.gov.vn
Bùi Thị Thúy Chuyên viên   0919.979.455 buithithuy2@quangtri.gov.vn
Hoàng Thị Quỳnh Nhân viên 0233.3557.168  0947920159 hoangthiquynh@quangtri.gov.vn
THANH TRA
Lê Văn Hành Chánh Thanh tra 0233.3552.998 0914.435.989 levanhanh@quangtri.gov.vn
Phùng Thế Khiêm Thanh tra viên 0233.3552.998 0962.599.995 phungthekhiem@quangtri.gov.vn
PHÒNG TỔNG HỢP QUY HOẠCH
Nguyễn Đức Thành Trưởng phòng 0233.3850.025 0935.860.199 nguyenducthanh@quangtri.gov.vn
Hoàng Ngọc Cảnh Phó Trưởng phòng 0233.3852.683 0935.232.627 hoangngoccanh@quangtri.gov.vn
Nguyễn Lan Hương Chuyên viên 0233.3852.030 0989.686.979 nguyenlanhuong@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Ánh Tuyết Chuyên viên 0233.3850.025  0974.018.500 nguyenthianhtuyet@quangtri.gov.vn
Lê Công Cẩn Chuyên viên 0233.3850.025 0913.421.853 lecongcan@quangtri.gov.vn
Hoàng Thị Diệu Quỳnh Chuyên viên 0233.3852.683 0904.806.102 hoangthidieuquynh@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thanh Hải Chuyên viên 0233.3850.025 0984.567.589 nguyenthanhhai.vpub@quangtri.gov.vn
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
Đoàn Thị Minh Hải Trưởng phòng 0233.3855.414 0905.632.888 doanthiminhhai@quangtri.gov.vn
Trần Thị Thúy Hằng Phó Trưởng phòng 0233.3555.414 0944.404.369 tranthithuyhang@quangtri.gov.vn
Lê Thị Minh Hà Chuyên viên 0233.3853.301 0948.162.099 lethiminhha@quangtri.gov.vn
Nguyễn Mạnh Hùng Chuyên viên  0233.3853.301 0983.020.707  nguyenmanhhung@quangtri.gov.vn
PHÒNG KHOA GIÁO VĂN XÃ
Trần Trung Hiếu Trưởng phòng 0233.3552.296 0983.381.135 trantrunghieu@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Lan Hương Chuyên viên 0233.3555.879 0983.292.159  nguyenthilanhuong@quangtri.gov.vn
Phan Nữ Ngọc Linh Chuyên viên 0233.3555.879 0905.359.168 phannungoclinh@quangtri.gov.vn
Nguyễn Hồ Quỳnh Như Chuyên viên 0233.3555879 0846.217.559 nguyenhoquynhnhu@quangtri.gov.vn
PHÒNG KINH TẾ NGÀNH
Nguyễn Văn Dũng Trưởng phòng 0233.3851.476 0914.068.803 nguyenvandung@quangtri.gov.vn
Trần Quang Vinh Phó Trưởng phòng 0233.3858.842 0905.425.025 tranquangvinh@quangtri.gov.vn
         
Hoàng Thị Ngọc Lệ Chuyên viên 0233.3851.476 0979.663.555  hoangthingocle@quangtri.gov.vn
Nguyễn Trường Sơn Chuyên viên  0233.3851476 0855.078.888  nguyentruongson@quangtri.gov.vn
Nguyễn Hồng Lê Chuyên viên 0233.3851476  0906962777 nguyenhongle@quangtri.gov.vn
Hồ Chí Công Chuyên viên 0233.3858.842 0976.684.726 hochicong@quangtri.gov.vn
Hồ Thị Ngọc Anh Chuyên viên 0233.3858.842 0943.179.357 hothingocanh@quangtri.gov.vn
PHÒNG DOANH NGHIỆP VÀ HỢP TÁC ĐẦU TƯ
Nguyễn Thị Thương Huyền Trưởng phòng 0233.3550.167 0976.713.759 nguyenthuonghuyen@quangtri.gov.vn
Võ Thị Thủy An Phó Trưởng phòng 0233.3550.167 0905.445.575 vothithuyan@quangtri.gov.vn
Hoàng Yến Chuyên viên 0233.3550.167  0943.063.666   hoangyen@quangtri.gov.vn
Hoàng Thị Lệ Hằng Chuyên viên 0233.3550.167   0917.950.357 hoangthilehang@quangtri.gov.vn
Thái Lê Phương Liên Chuyên viên 0233.3550.167 0824053678 thailephuonglien@quangtri.gov.vn
Bùi Phương Ngọc Chuyên viên   0828460299 buiphuongngoc@quangtri.gov.vn
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây