Chi tiết tin - Sở Kế Hoạch Đầu Tư

Cuộc thi tìm hiểu về công tác Cải cách hành chính nhà nước trong giai đoạn hiện nay

02/11/2022 07:47:00

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Sở tại Văn bản số 2085/SKH-VP ngày 06/10/2022, ngày 14/10/2022 Đoàn Thanh niên Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức cuộc thi tìm hiểu về CCHC nhà nước trong giai đoạn hiện nay.Tại cuộc thi, các thí sinh là các Đoàn viên Chi đoàn đã trình bày về các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước và tỉnh Quảng Trị cũng như của Sở về triển khai công tác CCHC, trong đó tập trung vào Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ; Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 04/11/2021 của Tỉnh ủy Quảng Trị nhằm giới thiệu tổng quan về công tác CCHC. Từ đó đi sâu tìm hiểu công tác CCHC của Sở Kế hoạch và Đầu tư trên các lĩnh vực quản lý, những kết quả đạt được, vướng mắc còn tồn tại cũng như các giải pháp, sáng kiến mà các phòng thuộc Sở đã triển khai nhằm đầy mạnh công tác CCHC tại Sở.

Cuộc thi diễn ra trong không khí vui tươi, mang lại nhiều kiến thức, kinh nghiệm bổ ích cho toàn thể Đoàn viên Chi đoàn; từ đó nghiên cứu, đề xuất những giải pháp nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác CCHC tại Sở.

ĐOÀN THANH NIÊN SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Những tin cũ hơn
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG TRỊ
ĐC: 128 Hoàng Diệu - P. Đông Thanh - TP. Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: 0233 3852 529 - Fax: 0233 3851760
Email: sokhdt@quangtri.gov.vn
HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ